Vina je iluzí, skrývající příčiny

21. ledna 2017 v 9:58 | Mikoláš Chromík |  O životě
Když se řekne slovo fanatismus, naskočí nám husí kůže. Jenomže fanatikem bychom mohli nazvat i takového Steva Jobse. Workoholik, nanejvýše nadšený svou vizí a prací. Rozdíl mezi prací jeho a většiny ostatních byl ten, že on ji dělal rád a sám si ji v mysli zvolil a následně vytvořil. Káral s lhostejností a vyhazoval každého, kdo se pořád jen vymlouval, že něco nejde. Na jeho místě bych dělal to samé, protože říkat, že něco nejde je velmi kontraproduktivní a všechny ostatní to je utvrzuje ve vizi, že to nepůjde. Jsi tu, protože chceš dělat něco výjimečného, když se vzpíráš, tak co tu děláš? Nic tě zde nedrží. Nepotřebuji nikoho přesvědčovat a přesvědčovat tě by bylo špatné. To je vize správně řízeného společenství.

Pokud chcete dělat něco výjimečného, musíte se vžít do toho stavu, že jste tím, kdo to umí, dělat výjimečné věci, a že nic není nemožné. Postavte se na hlavu! Buďte blázny! Máte na to právo, a když si to uvědomíte, že na to máte právo, proslavíte se. To, že něco nejde, že to bude neefektivní a že byste to měli honem rychle zabalit, tak to nám vnucuje společnost. Ven s nimi! Pryč z vaší hlavy! Pokud ve vaší hlavě zavládne méněcennost a neefektivita s ní spojená, budete všechno jen komplikovat. Je to ten nejzákeřnější virus, který existuje - 95% celkové populace tím trpí.

Fanatismus je spojován ještě s náboženstvím a jeho násilím, ale i socialismem a komunismem. Tady to přestává hrát. Zeptal jsem se sám sebe: "Může mít fanatismus výhradně dobrý význam?". Podíval jsem se na historický vývoj toho slova a zjistil jsem, něco, co mě velmi překvapilo - ve starověkém světě byl slovem "fanaticus" nazýván člověk, který je pro něco horlivě zapálen, to slovo zkrátka mělo ryze pozitivní význam. Představte si, že vám někdo říká, že jste fanatik, a oba se na sebe upřímně a přátelsky usmíváte. Hádejte, kdo to změnil?! Kdo tomu slovu přiřadil negativní kontext? Odpověď zní - ranní křesťané. V jejich slovníku se to slovo proměnilo v nadávku určenou těm lidem, kteří chtěli inovovat a myslet trochu jinak. Kdo přišel se svým, jiným pohledem na svět, byl odsouzen, jako fanatik.

To platí pro každou společnost. Určitě se vám někdy stalo, že i ve společnosti přátel jste byli provokativně popíchnuti za něco a nevěděli jste vůbec proč. Třeba jestli rádi kouříte (nebo cokoliv jiného, třeba spíte o přestávce) a byli jste ve společnosti nekuřáku, zvedli jste se a šli ven, a uslyšeli jste ono směšné provolání "No jo, kuřák se nezapře!". Čím je společenství větší, tím více se tyto provokace zostřují. Nezávisle na tom, jestli to co děláte, je dobré, nebo špatné, lišíte se a to stačí.

Negativní význam slova fanatik, se dochoval dodnes, protože zkrátka dodnes zde máme velká uskupení a zřízení, kterým se tato nadávka hodí. Když však křesťané a socialisté, kteří násilím nutí své postoje, dalším a dalším, nejsou fanatici, kdo jsou? Jsou to absolutní idealisti. Slovo fanatik je zneužíváno tak, aby odvrátili pozornost svých přívrženců na někoho, koho mohou obvinit z toho, že jim jejich idealismus nefunguje. Odvracejí pozornost od svého, chybného absolutního idealismu na obětního beránka (bude potrestán, ale za chvíli, potřebují dalšího). Takže vlastně ne fanatismus, ale idealismus je slovem, který by si zasloužil velký negativní podtext.

Kdyby lidé neperzekuovali fanatiky, kteří chtějí pokrok, brzy by přišli na to, že ti, kdo stojí za ideou daného společenství, jsou vlastně podvodníci, protože jejich "pravda" kterou káží rovnostářsky pro všechny, není pravdou a škodí celku. Obviňování se stalo oponou, přes kterou nemáme vidět skutečnost. Stejně u kuřáka není příčinou problému to, že kouří, ale to, že mu společnost omezuje vůli, proto hledá alespoň chvilkový únik. Lidé, kteří mají sklon ke zlozvykům, jsou hodně citliví na omezování vůle. Není náhodou, že jim psychologové často diagnostikují přecitlivělost, řeší ji však špatně - chtějí ji potlačit - stejně jako křesťané potlačovali pokrokářské fanatiky, přitom takový člověk, se smyslem pro individualitu je schopen tvořit dosud nevídané, fantastické věci (místo toho se z nich stávají neurotici).

Když jsem si to uvědomil, řekl jsem si "WOOOW!!!". Protože je to přímý důkaz pro moji, asi rok a půl starou teorii. Že někdy někdo měnil význam slov, že naše vědomí, bylo postupně přeprogramováno, abychom se na základě svých pocitů chovali podle přání někoho jiného.

Dám příklady dalších. Jedním z nejvíce očerňovaných termínů, je slovo kapitalismus. To slovo je emočním významem úplně převráceno naruby. Dnes je tento pojem chápán úplně jinak, než jak tomu bylo ještě koncem 19. století. O kapitalismu se dnes myslí, že je to svět, ve kterém jsou privilegovaní bohatí a mocní. To co tu dnes máme, je údajně kapitalismus - a to je lež! To co zde máme je totiž intervencionismus. Ten je skutečným světem privilegií, ale kapitalismus je s jakýmkoliv privilegováním kterékoliv skupiny neslučitelný! Vždyť v UK úplně zastavil úmrtnost dětí způsobnou hladem a díky tomu se populace znásobila. Výsledkem je, že obviňujeme kapitalisty, nesnášíme je, a skutečný problém (existence privilegií) přetrvává. Ano, jsem kapitalista! Neuznávám žádná privilegia.

I pojem liberalismus, jehož zásadou je rovnoprávnost, je překopaný, v US ho kvůli tomu přejmenovali na libertarianismus. Totiž dnes má člověk problém poznat, co bylo tím skutečným liberalismem 19. století, v našich končinách se mu říká "klasický liberalismus". Po druhé světové válce, a dnes, když někdo řekne, že je liberál, je za idiota. Před válkami si ještě nikdo kritizovat liberalismus nedovolil, protože je v něm obsaženo slovo svoboda, namísto toho kritizovali kapitalismus (ten je s liberalismem těsně spojen). Okolo 2. sv. války se však obecně začalo mínit, že i svoboda je špatná a že musí být omezena. Přitom obě světové války nezavinili liberálové, ale socialisté. Ti se snaží aktivně řídit lidem život a v té době byli u moci.

Chyby své ideologie obhajovali obviňováním liberálů, takže výsledkem bylo opět přehlížení příčiny - porušování individuální svobody a rovnoprávnosti (když se ve společnosti ztrácí individualita, je velmi snadné ji svést k válce). To nutně muselo vyústit smrtiplný konflikt. To je asi nejlépe doložené pokřivení skutečnosti. Falzifikace historie a pojmů.

Co se týče překroucení významu liberalismu, na to bohužel trpíme dodnes. Všichni na něj nadávají, ale to co zde bez povšimnutí vládne, si "vychcaně" mne ruce, protože to nikdo nevidí, nikdo tomu nevěnuje pozornost. Lidi zbytečně na něco nadávají a pak jim uniká to, že žijí v neúplné realitě!!! To je tlačí na mnoha citlivých místech, ale hádejte, kdo bude opět obviněn? Ano, jsem (klasický) liberál! Protože věřím, že všichni mají stejné právo na individuální svobodu v rámci rovnoprávnosti.

Zašel jsem ještě mnohem dále, zpochybnil jsem samotný význam termínu "pravda". Napsal jsem o tom článek: Definice pravdy a pluralita světa.

Krátce vám zde jen napíši, že mě to napadlo, protože když vám o něčem lidé říkají, že to či ono je pravda, získají nad vámi moc. Vyvrátil jsem i chápání tohoto termínu a přestal jej v soukromém životě používat, používám jen slova jako pravděpodobný, či nepravděpodobný argument, či tvrzení. V článku pochopíte proč, protože realita se vůči každému jednotlivci jeví jinak.

Obecně je zesměšňováno, když se zabýváme svými pocity, jako by to bylo něco podřadného, něco, čím by se ani člověk neměl zabývat. Jako by nehrály zásadnější roli. Kontrolujme to, jak se cítíme! My lidé úplně ignorujeme emocionální kontext slov (a obrazů s nimi asociovaných), přitom je maximálně zásadní, to city určují naše chování a vnímání světa! Do té doby, než si to uvědomíte, spíte. Sníte špatný sen, který neumíte změnit.

"Systém produkuje systém.", pronesl S. Jobs. Nebuďme jen kopiemi systému! Jakmile jsem získal podezření, že někdo manipuloval s významem slov, úplně jsem se obrátil a udělal čistku ve své mysli, vyvrátil jsem vše (hodnotové soudy), čemu jsem do té doby věřil. Lidé vás začnou strašit, že jakmile to uděláte, uvrhnete se do chaosu. Podle mě jsme ale v chaosu již teď, protože nikdo neví, co chce, ani co si myslet, každý má dilema, jak se zachovat - není se čemu divit, když vám někdo podsouvá iluzorní realitu, která není skutečná (není vaše), ve které nemůžete nic, a jen s námi manipulují. Jsi fanatikem, když máš vizi, tak začnou provokovat a obviňovat, aby ses pod tíhou manipulace zařadil. Kde pak je místo pro pokrok? Jedinou obranou vůči této iluzi je individuální vnímání. Začnete se ptát sami sebe, co chcete a přestanete se obviňovat, trestat a odmítat svobodu.

Když to všechno odhodíte, zjistíte, že jste jako znovunarození, tak volní. Toto poznání bude tak zásadní, že již bude těžké s vámi manipulovat a začnete poznávat svět nanovo a uvidíte, že je i krásný. Ten okamžik pro mne byl, jako když se protrhne násilím držená hráz. Voda konečně začala proudit, kudy sama chtěla. Najednou vše začne dávat smysl, všechno uvidíte tak jasně. Jsem fanatikem, protože vím, co chci a to co se mi urodilo v hlavě, ten určitý cíl, je výjimečný. Je pro mne velmi zajímavý, vzbuzuje ve mně vášeň (další slovo, jehož emocionální kontext je mnohdy převrácený). Narodil jsem se, chci žít a chci cítit, že to co dělám v životě, je prostě fantastické. Jen když něčím budete fascinováni, budete dělat geniální věci a přesně tato fascinace je rozdíl mezi průměrností a genialitou. Einstein byl také člověk, ale nikdy se nevzdal toho, co ho od dětství přímo lákalo.

Nebo bych snad měl spát a všechno přijímat jako donedávna a žít život (můj jediný život, o kterém bezpečně vím), který nechci? Mám vítání života vyměnit zpět za jeho odmítání a proklínání? Být nadále obětí toho zákeřného pocitu, že nic nezvládnu a proto musím odevzdat řízení svého života společnosti a její ideologii? Hmmm…

Máte na výběr z těchto dvou možností - buď spíte a sníte život, který nelze ovlivnit, nebo žijete se svou vlastní vášní. Realita není daná jediným pravidlem pro milióny lidí, nýbrž se stáváte tou postavou, pro kterou se vy sami jste schopni nejvíce nadchnout a od toho momentu se svět podle toho okolo vás zakřiví. Bohužel i zlo, v podobě jednoho pravidla je právoplatnou lidskou volbou.

Můžete být součástí společnosti, pro kterou se obětujete, a vaše individualita zaniká. V tom případě se připravte na to, že budete vedeni k tomu, abyste soudili (podle toho pravidla) a perzekuovali jisté, jinak smýšlející menšiny. Budete se cítit malí a neschopní ovlivnit cokoliv. Stáváte se soudci, kteří brání absolutistickou ideologii daného společenství, a zároveň obětí nedostatku toho, co soudíte.

Avšak můžete být i součástí společnosti, kde nikdo není proti své vůli a jejich individuální cíle se shodují a můžete pořád kontrolovat to, co sami chcete. Krásné na tom je to, že když myslíte na to, co bychom sami chtěli, žádný soud v tom není, nijak se s nikým nepoměřujete (žádná méněcennost). Takoví lidé, tvoří ohromné věci. Takovou společnost se snažím vytvořit okolo Global generation. Nikomu neříkám, co si má myslet, jen se snažím každého vést tak, aby začal myslet a poznávat sám, protože se strašně těším na to, až uvidím, že tito lidé tvoří každým dnem báječnější svět. Na barvitosti světa bez nedostatků se podílejí všichni, dobrovolně, aniž by o tom věděli - jen si hrají.

Jsem si vědom toho, že mám právo na své pocity a myšlení a jsem si také vědom toho, že až se to jednou roznese, způsobí to pád většiny společenských řádů.

"Lidé, kteří jsou natolik šílení, aby si mysleli, že mohou změnit svět, to opravdu dokážou." - Mikoláš Chromík, ale Steve Jobs to řekl dřív.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jůďa Jůďa | E-mail | Web | 21. ledna 2017 v 11:10 | Reagovat

Máš to super!!

2 Nicolaes Nicolaes | 21. ledna 2017 v 11:39 | Reagovat

[1]: Děkuji, věnoval jsem tomu hodně času :)

3 Eliss Eliss | Web | 21. ledna 2017 v 12:51 | Reagovat

Skvělé zamyšlení :-)

4 Nicolaes Nicolaes | 21. ledna 2017 v 13:06 | Reagovat

[3]: Děkuji, avšak ono to již přestává být jen o myšlenkách :-) protože tyto myšlenky, se stávají realitou :-)

5 kouzelnakrajina kouzelnakrajina | Web | 21. ledna 2017 v 18:56 | Reagovat

zajímavé, jde vidět, že to máš dobře promyšlený...:-)

6 Nicolaes Nicolaes | 22. ledna 2017 v 0:05 | Reagovat

[5]: Děkuji :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama